Pantaenius-jacht-WA-verzekering

Iedere watersporter is met zijn hele vermogen aansprakelijk voor schade die in verband met het bezit of het gebruik van zijn jacht aan een derde wordt toegebracht.

De Pantaenius-jacht-WA-verzekering vergoedt niet alleen de schade, maar neemt ook de verdediging tegen ongerechtvaardigde eisen op zich. De verzekering wordt door de eigenaar afgesloten en geldt wereldwijd voor hemzelf, de schipper en de crew. Zij dekt personen, materiële en vermogensschade.

De belangrijkste voordelen van de Pantaenius-jacht-WA-verzekering

  • WA-verzekering voor schippers
  • Onenigheid met de andere betrokkenen bij het ongeval
  • Reddingsmaatregelen

Yacht-Haftpflicht-Versicherung

Uw directe contact
+31 228 59 69 28
Contact via E-Mail