Verzekeringsoplossing voor zeetransporten

De meeste jachten steven op eigen kiel op hun doel af. Toch neemt het aantal dat op de bonnefooi op pad gaat toe.

Als uw schip met droge voeten over de dijk moet, moeten er gedetailleerde voorbereidingen getroffen worden. Vooral het opladen is een groot gevaar. Zo moet het schip bijvoorbeeld goed zijn vastgezet, veilig op de ladeblokken staan, de radarmast eraf zijn of bij het zeiljacht de mast neergelegd zijn. En ook tijdens het transport op een vracht - of containerschip worden zeil -en motorjachten aan veel gevaren blootgesteld.

Seetransport-Versicherung

De Pantaenius zeetransport-verzekering verzekert deze risico's inclusief de gevaren bij het op -en afladen. Bovenop deze 'alle gevaren dekking' zijn naast de verzekeringsbescherming tegen politieke risico's zoals oorlog, staking en terrorisme eveneens de bergings- en wrakverwijderingskosten inbegrepen.

Voordelen van de Pantaenius-zeetransportverzekering

  • Vaak optredende afbakeningsproblemen tussen de casco -en transportverzekering - bijv. in geval van schade die bij het op- en afladen ontstaat - vallen compleet weg als u beide dekkingen via Pantaenius krijgt. 
  • U hebt maar een contactpersoon die al uw belangen met het oog op uw jachtverzekering vertegenwoordigt en u in geval van schade uitgebreid begeleidt.
  • U profiteert van onze jarenlange ervaring, doordat wij voor u interessante contacten met transportondernemingen leggen. 
  • Als u dat wenst organiseren wij wereldwijd inlaadcontroles door Duitse experts tegen gunstige voorwaarden. U krijgt de polis vanzelfsprekend ook in het Engels om bij transportondernemingen te kunnen overhandigen.

Als u vragen hebt of een offerte wilt hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met:

Lars Töppner
Tel: +49 40 37 09 11 23
ltoeppner@pantaenius.com

 

 

Uw directe contact
+31 228 59 69 28
Contact via E-Mail