Pantaenius-WA-verzekering voor schippers

„Als schipper ben u persoonlijk aansprakelijk met uw vermogen voor alle schade die u veroorzaakt aan derden door het gebruik van een vreemd jacht.“

De Pantaenius-WA-verzekering voor schippers biedt u het gehele jaar bescherming tegen schade die bij het gebruik van een vreemd jacht ontstaat. Zij treedt in werking als de eigen WA-verzekering voor het jacht niet in werking treedt. Verzekerd is ook het gebruik van bijboten en andere watersportapparaten. De verzekering kan zowel voor de particuliere schippers als voor commerciële schippers worden afgesloten.

Skipper-Haftpflicht-Versicherung

De jaarlijkse dekking geldt voor schipper bij materiële- en personenschade - wereldwijd. Dit geldt voor jachten (pleziervaartuigen) en niet voor professionele schepen zoals passagiersschepen, vrachtschepen, ferry’s enz.

Meeverzekerd zijn:

  • De verdediging tegen ongerechtvaardigde eisen
  • Waterschade
  • De kosten bij een arrestatie van het jacht tot EUR 100.000,00
  • Het verlies van vervolginkomsten van charters tot EUR 20.000,00 
  • Schade door ernstige nalatigheid van de schipper op het bestuurde jacht
  • Vermogens schades zijn tot en hoogte van € 250.000,- meeverzekerd.
  • In geval van een letselschade bedraagt de maximale uitbetaling € 3.000.000,- voor deze persoon.

NIET VERZEKERD zijn schades aan het (gehuurde) jacht zelf. Behalve in het geval van grove nalatigheid van de verzekeringsnemer.

Alleen personen die woonachtig zijn in de Europese unie, Zwitserland, Noorwegen of IJsland. Personen woonachtig in Italië kunnen door juridische oorzaak helaas niet verzekerd worden.

Als u vragen heeft of een offerte voor de Schipper- WA wilt ontvangen vraagt u dat even aan ons Pantaenius verkoopteam.

Uw directe contact
+31 228 59 69 28
Contact via E-Mail