Charterpakket - Handelswijze in geval van schade

Snelle en competente begeleiding in geval van schade heeft voor ons de hoogste prioriteit. Handel als volgt om de afwikkeling soepel te laten verlopen:

  • Informeer Pantaenius onmiddellijk, ten minste twee dagen na kennisneming over het geval van schade per telefoon op  +49 40 37 09 10  of
    per e-mail: helpline@pantaenius.com
  • Als er niet aan een reis kan worden begonnen, moeten heen -en terugreis en eventueel chartercruises per omgaande geannuleerd worden om de annuleringskosten zo gering mogelijk te houden.
  • Let erop dat u geschikte bewijzen over de schadetoedracht en de omvang van de schade verzamelt
  • Voeg het chartercontract, bewijsmiddelen voor de toedracht van het schadegeval (schadefoto's, proces-verbaal, attest) en eventueel annuleringsrekening bij uw schademelding en de ter plaatse bevestigde crewlijst van de vercharteraar.

Uw directe contact
+31 228 59 69 28
Contact via E-Mail